โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน

May 17, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V)

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V) วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560