ข่าวประชาสัมพันธ์

January 19, 2018

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนุ่มขจรกับสาวเฟื้องฟ้า 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริกานต์ อินทรศร (กานต์) นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาวเฟื้องฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัล POPULAR 2017 จากการประกวดกิจกรรมหนุ่มขจรและสาวเฟื้องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
November 27, 2017

บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Traning Program ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเมียวโจ นาโกยา ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Traning Program ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นระดับสากล ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2560
May 29, 2017

โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่                           […]
April 27, 2017

ผู้สนใจข้อมูลหลักสูตร ศษ.บ. ฟิสิกส์ (5ปี)