กิจกรรมของหลักสูตร

มีนาคม 19, 2015

เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการสอนครูฟิสิกส์มืออาชีพ

เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการสอนครูฟิสิกส์มืออาชีพ
มีนาคม 15, 2015

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ญี่ปุ่นสาขาฟิสิกส์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 23, 2015

I-Style Games นักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

I – Style Games
กุมภาพันธ์ 12, 2015

Freshy Day วันช่อใหม่สาขาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์การแสดงได้รับรางวัลการแสดงโชว์ การแข่งสแตนเชียร์ ศูนย์รางน้ำได้รับรางวัลการแข่งขัน