กิจกรรมของหลักสูตร

กรกฎาคม 24, 2016

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาฟิสิกส์

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ
พฤษภาคม 29, 2015

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมษายน 30, 2015

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พี่น้องและศิษย์เก่าสาขาฟิสิกส์

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
มีนาคม 24, 2015

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน