กิจกรรม “MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR” ของสาขาฟิสิกส์

กิจกรรม “MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR”

จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมสนุกและสร้างความพูกพันธ์ร่วมกัน อีกทั้งยังมีการแสดงของเหล่านักศึกษาและมีการจับของขวัญร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา ภายในงานก็มีอาหารเลี้ยงให้นักศึกษาได้ทานอาหารร่วมกัน ทั้งสนุกและสร้างความประทับใจแก่เหล่านักศึกษาเป็นอย่างมาก