ขอร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายปัญจรัช พร้าวไธสง สำหรับรางวัล ” เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 “

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายปัญจรัช พร้าวไธสง นักศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้คัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 ”  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561